POVDIITTÂS: Ihečuákkim tuorâstuv 31.5.2018 tme 17 | KUTSU: Vuosikokous to 31.5.2018 klo 17

(suomeksi alempana)

Kulttuurservi Aanaar sämmiliih rs tuálá ihečuákkimis tuorâstuv 31.5.2018 tme 17 ovdâskulij Anarist. Saje almottuvvoo majeláá. Čuákkimist kieđâvuššojeh njuolgâdusmiäráliih ääših já äššilisto vuolgâttuvvoo njuolgâ jesânáid.

Tiervâpuáttim!
Neeta / KsAS rs
aanaarsammiliih@gmail.com

Kulttuuriyhdistys Aanaar sämmiliih rs pitää vuosikokouksensa torstaina 31.5.2018 klo 17 eteenpäin Inarissa. Paikka ilmoitetaan myöhemmin. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja esityslista lähetetään suoraan jäsenille.

Tervetuloa!
Neeta / KsAS ry
aanaarsammiliih@gmail.com

Totuus- ja sovintoprosessitapaaminen pe 18.5. klo 18-21

>> Lataa koko kutsu PDF:nä: KUTSU: Inari, totuus- ja sovinto 18.5.2018

Kulttuuriyhdistys Aanaar sämmiliih ry kutsuu jäsenensä ja muut inarinsaamelaiset yhteiseen tapaamiseen perjantaina 18.5. klo 18-21 Siidan kammissa.

Huom: Nellimissä on oma tapaamisensa jo 16.5. klo 10-13!

Toivomme, että paikalle tulevat niin monet kuin mahdollista. Tarkoituksena on keskustella yhdessä totuus- ja sovintoprosessiin liittyvistä ajatuksista, toiveista ja peloista sekä mahdollisesti tuoda esiin myös käytännön ehdotuksia komission toimintaa varten.

Jos et pääse tilaisuuteen, voit toimittaa ajatuksesi sähköpostitse osoitteeseen sapmi@vnk.fi 29.6.2018 mennessä.

Tervetuloa!

Aanaar sämmiliih rs

Tuotâvuotâ- já sovâdâttâmteivâdem tuálloo vá 18.5. tme 18-21

>> Luođii oles povdiittâs PDF:n: POVDIITTÂS Aaanaar: Tuotâvuotâ já sovâdâttâm 18.5.2018

Kulttuurservi Aanaar sämmiliih rs puávdee jesânijdis já eres anarâšâid ohtâsii savâstâllâmtilálâšvuotân vástuppeeivi 18.5. tme 18-21, Siida-museo kammist.

Huám: Njellimist lii jieijâs teivâdem jo 16.5.2018 tme 10 – 13.

Mij tuáivup, ete tohon pesâččij mield nuuvt maaŋgâs ko máhđulâš. Ulmen lii savâstâllâđ ulmui jurduin, tuoivuin já paloin moh kyeskih tuotâvuotâ- já sovâdâttâmprosesân, já meiddei čuággiđ konkretlâš iävtuttâsâid komissio várás.

Jis jieh peesâ puáttiđ teivâdmân, te vuolgât uáivilâd šleđgâpostáin čujottâsân sapmi@vnk.fi majemustáá kesimáánnud 29. peeivi.

Tiervuođâigijn,
Kulttuurservi Aanaar sämmiliih rs

Ihečuákkim / Vuosikokous 2017

Kulttuurservi Aanaar sämmiliih rs toolâi vuossâmuu ihečuákkimis 31.3.2016. Ihečuákkimist kieđâvuššojii toimâmuštâlus seervi vuossâmuin laavhijn sehe toimâvuávám já budjetarvâlus álgám ihán. Servi valjij meiddei stiivrâ toimâđ čuávuvii ihečuákkim räi.

Saavâjođetteijen juátká Neeta Jääskö já värisaavâjođetteijengis Kirsti Kustula. Jan Saijets juátká čällen já Heikki Paltto eidusâš jesânin, já Jouni Aikio värijesânin. Stivrâ kijttá seervi čuákkim luáttámušâst!

Kulttuurservi Aanaar sämmiliih rs algâttij ive 2017 aalmugpeiviskeŋkkáin tipšompäikki Annan & Aapelin já celkkimáin iävtuttâsâst säämi kielâlaavâ nubástitmân. Servi juátká ive 2017 hahâmáin ruuđâ anarâškielâlii lummosänikirje teddilitmân sehe škovlimáin stiivrâ já perustum jesânijdis vaiguttempaargon.

Takkâ čuákkim uásiväldeid, já oinâlep forgâ!

Stiivrâ peeleest,

Neeta Jääskö
saavâjođetteijee

Kulttuuriyhdistys Aanaar sämmiliih ry piti ensimmäisen vuosikokouksensa 31.3.2017. Vuosikokouksessa käsiteltiin toimintakertomus yhdistyksen alkutaipaleelta sekä toimintasuunnitelma ja talousarvio alkaneelle vuodelle. Yhdistys valitsi myös hallituksen seuraavaan vuosikokoukseen asti.

Puheenjohtajana jatkaa Neeta Jääskö ja varapuheenjohtajana Kirsti Kustula, sihteerinä taas Jan Saijets. Hallituksen varsinaisena jäsenenä toimii Heikki Paltto ja varajäsenenä Jouni Aikio. Hallitus kiittää yhdistyksen kokousta luottamuksesta!

Kulttuuriyhdistys Aanaar sämmiliih ry aloitti vuoden 2017 tarjoamalla kansallispäivän lahjan hoitokoti Annalle & Aapelille 6.2.2017 sekä lausumalla ehdotuksesta saamen kielilain muuttamiseksi, ja jatkaa vuoden 2017 toimintaansa hankkimalla varoja inarinsaamenkielisen taskusanakirjan painattamista varten sekä kouluttamalla hallitusta sekä kiinnostuneita jäseniä vaikuttamistyöhön.

Kiitos kokousväelle, ja pikaisiin näkemisiin!

Hallituksen puolesta,

Neeta Jääskö
puheenjohtaja

KUTSU yhdistyksen vuosikokoukseen

Kulttuuriyhdistys Aanaar sämmiliih ry kutsuu jäsenensä yhdistyksen vuosikokoukseen Inarissa 31.3.2017 klo 18. Tarkka paikka varmistuu myöhemmin.

Kokoukseen voi osallistua myös etäyhteyksin. Otathan yhdistykseen ajoissa yhteyden, jotta voimme valmistautua!

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat ja keskustellaan lisäksi ajankohtaisista asioista. Tervetuloa!

>> Liity jäseneksi!
>> Yhdistyksen säännöt

TIÄĐÁTTÂS: Seervi čuákkim 2.1.2017 / TIEDOTE: Yhdistyksen kokous 2.1.2017

Aanaar sämmiliih -seervi stivrâ lii meridâm toollâđ seervi čuákkim Aanaar markkânist 2.1.2017 tme 16. Čuákkim lii seervi jesânáid áávus, já kieđâvuššâmnáál láá äššilistoost nomâttum ääših. Fáállun smaavâ heerskuh já hitruus servi!

Aanaar sämmiliih -yhdistyksen hallitus on päättänyt pitää 2.1.2017 yhdistyksen kokouksen kello 16 Inarin kirkonkylällä. Kokous on avoin yhdistyksen jäsenille ja käsiteltävänä ovat esityslistassa mainitut asiat. Tarjolla pientä herkkua ja hauskaa seuraa!

Lisätietoja / Lasetiäđuh:

Neeta Jääskö
aanaarsammiliih@gmail.com
aanaarsammiliih.org

TIEDOTE 3.10.2016

TIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Aanaar sämmiliih rs, käännös: Inarin saamelaiset ry, on perustettu syyskuussa 2016 Inarissa. Yhdistyksen jäsenyys on kuitenkin avoin kaikille inarinsaamelaisille kotipaikasta riippumatta ja sen toiminta ei rajoitu yksin Inariin!

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 7.9.2016 ja sen perustajajäseniä ovat Neeta Jääskö, Jouni Aikio, Kirsti Kustula, Heikki Paltto ja Jan Saijets. Perustajajäsenet toimivat väliaikaisena hallituksena ennen ensimmäistä vuosikokousta.

Tarkoituksenamme on luoda lisää kohtaamis- ja keskusteluareenoita inarinsaamelaisille, vaalia inarinsaamen kieltä ja kulttuuria sekä kehittää inarinsaamelaisten edustusta yhteisten asioiden hoidossa yhteistyössä muiden yhdistysten sekä julkishallinnollisten organisaatioiden ja päätäntäelinten kanssa. Haluamme myös edistää inarinsaamelaisten tietoisuutta omasta kulttuuristaan, yhteisöstään ja kielestään ja luoda yhteyksiä muualla asuvien inarinsaamelaisten välille.

Kutsumme kaikki inarinsaamelaiset liittymään yhdistykseen ja ideoimaan tulevaa toimintaa ensimmäisessä tapaamisessa! Ajankohta ilmoitetaan lähiaikoina.

Lisätietoja:
Neeta Jääskö
aanaarsammiliih@gmail.com