Sekaannuksia – tekevälle sattuu ja tapahtuu

Yhdistyksen perustaminen ei aina mene kuin Strömsössä. Veivasimme perustajajäsenten kesken sääntöjä ja nimeä viikkotolkulla ennen perustamiskokousta ja tulkitsimme taitojemme mukaan yhdistylain 9 pykälää siten, että saamenkielinen nimi olisi avan mahdollinen myös ensisijaisena, siis Aanaar sämmiliih rs. Eikä siinä mitään. Yhdistys rekisteröitiin sitten erinäisten paperienlähettelyjen jälkeen nimellä Inarin saamelaiset ry, Aanaar sämmiliih rs.

Tänään, kun kaiken piti olla selvää, tuli sitten puhelu PRH:lta. ”Tämänniminen yhdistyshän on jo olemassa,” kertoi virkailija, ja puljulle pitäisi siis keksiä uusi nimi jonka suomenkielinenkin tajuaa. Pienen päänraapimisen päälle vihdoin valkeni, että virkailija tarkoittikin Anarâšah rs:a, joka on toiminut jo useamman vuoden. Tämä ei juolahtanut mieleemmekään, että lain mukaan suomenkielinen nimi olisi ensisijainen! Oppia ikä kaikki…

Lähitulevaisuuden toimintaamme tämä vaikuttaa siten, että yhdistyksen kokous kutsutaan koolle ennemmin eikä myöhemmin. Sääntömääräisten lisäksi siellä käsitellään siis yhdistyksen suomenkielisen nimen muuttaminen sekä sääntömuutos, jolla mahdollistetaan kokouksiin osallistuminen etäyhteyksin myös virallisesti. Toiminnassamme olemme tähän asti käyttäneet yksinomaan inarinsaamenkielistä nimeä, ja siltä osin mikään ei tule muuttumaan. 

Alle kahden työpäivän sisällä virallisesta rekisterimerkinnästä olemmekin törmänneet jo kahteen vakavaan puutteeseen yhdistyslaissa. Ensimmäinen liittyy suurempaan kysymykseen saamen kielten käytöstä viranomaisissa. Herramme vuonna 2016 pitäisi olla aivan itsestään selvää, että yhdistyksen voi rekisteröidä pelkästään saamenkielisellä nimellä, ja käyttää suomen kieltä tukikielenä.

Toinen on etäyhteyksien käyttö. Miksi ihmeessä siitä pitää erikseen määrätä säännöissä? Maailma tietysti muuttuu monin tavoin nopeammin kuin viralliset säännökset ja laitokset, mutta etäyhteyksien käytön niitä tarvittaessa pitäisi jo olla itsestäänselvä osa kaikkien yhteisöjen päätöksenteossa.

Lopultahan joudumme nyt oikomaan sääntöjä ja nimemme suomennosta, koska emme lukeneet tarpeeksi tarkkaan voimassaolevaa lakia, mutta olisi jo aika senkin muuttua hiukkasen nykymaailman menoa sekä saamelaisten oikeuksia vastaavaksi.

Tulemme tiedottamaan yhdistyksen kokouksesta ensi tilassa kun aika ja paikka on saatu sovittua, ja toivomme toki paikalle mahdollisimman paljon porukkaa keskustelemaan ja muovaamaan toiminnan linjoja muutenkin! Palaillaan,

Neeta Jääskö, pj

TIÄĐÁTTÂS 3.10.2016

TIÄĐÁTTÂS
Tállán almostittettee

Aanaar sämmiliih rs, jurgâlus: Inarin saamelaiset ry, lii vuáđudum čohčâmáánust 2016 Anarist. Seervi jeessânvuotâ lii kuittâg áávus puoh anarâššáid päikkisaajeest huolâhánnáá, já ton tooimah iä lah räijejum tuše Anarân!

Seervi vuáđudemčuákkim tollui 7.9.2016 já vuáđudeijee jesâneh láá Neeta Jääskö, Jouni Aikio, Kirsti Kustula, Heikki Paltto já Jan Saijets. Vuáđudeijee jesâneh tuáimih koskâpuddâsâš stivrân vuossâmuu ihečuákkim räi.

Mii ulmen lii lääččiđ lase teivâdem- já savâstâllâmarenaid anarâššáid, kattiđ anarâškielâ já kulttuur sehe ovdediđ anarâšâi ovdâstem ohtâsâš aašij huolâtmist ohtâsâšpargoost eres servijguin já almolij hâldâttâhlájádâsâiguin já meridemorganijguin. Mij halijdep meiddei ovdediđ anarâšâi jieijâs tiäđu jieijâs kulttuurist, siärvusist já kielâst sehe huksiđ koskâvuođâid eres soojijn ässee anarâšâi kooskân.

Mij povdip puoh anarâšâid servâđ siärván já vuávááškyettiđ puáttee tooimâid vuossâmuu teivâdmist! Äigi já saje almottuveh forgâpalij.

Lasetiäđuh:
Neeta Jääskö
aanaarsammiliih@gmail.com

TIEDOTE 3.10.2016

TIEDOTE
Julkaisuvapaa heti

Aanaar sämmiliih rs, käännös: Inarin saamelaiset ry, on perustettu syyskuussa 2016 Inarissa. Yhdistyksen jäsenyys on kuitenkin avoin kaikille inarinsaamelaisille kotipaikasta riippumatta ja sen toiminta ei rajoitu yksin Inariin!

Yhdistyksen perustamiskokous pidettiin 7.9.2016 ja sen perustajajäseniä ovat Neeta Jääskö, Jouni Aikio, Kirsti Kustula, Heikki Paltto ja Jan Saijets. Perustajajäsenet toimivat väliaikaisena hallituksena ennen ensimmäistä vuosikokousta.

Tarkoituksenamme on luoda lisää kohtaamis- ja keskusteluareenoita inarinsaamelaisille, vaalia inarinsaamen kieltä ja kulttuuria sekä kehittää inarinsaamelaisten edustusta yhteisten asioiden hoidossa yhteistyössä muiden yhdistysten sekä julkishallinnollisten organisaatioiden ja päätäntäelinten kanssa. Haluamme myös edistää inarinsaamelaisten tietoisuutta omasta kulttuuristaan, yhteisöstään ja kielestään ja luoda yhteyksiä muualla asuvien inarinsaamelaisten välille.

Kutsumme kaikki inarinsaamelaiset liittymään yhdistykseen ja ideoimaan tulevaa toimintaa ensimmäisessä tapaamisessa! Ajankohta ilmoitetaan lähiaikoina.

Lisätietoja:
Neeta Jääskö
aanaarsammiliih@gmail.com